PLAN DIXITAL 2022

Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional,pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital noscentros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso2021-2022