LIBROS FP BÁSICA 2021-2022

fp

Libros de apoio na aula CPR Aula Nosa

Profesor: Laura G. Mato 

 1º Curso FPBásica Informática de Oficina 

Editorial Parainfo 

 2º Curso FPBásica Informática de Oficina 

Editorial Síntesis